Viborg_Kommune.jpeg

En lokal udviklingsplan (LUP) er en langsigtet strategisk plan for en bys udvikling. Det følger ikke penge fra kommunen med en lokal udviklingsplan. Det er som navnet antyder kun en plan. 

Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har i efteråret 2018 igangsat arbejdet omkring lokale udviklingsplaner for byerne i kommunens landdistrikter. De overordnede temaer er Byens Fysik og Byens Liv. 

De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Ønskerne til den fremtidige udvikling formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen. Udviklingsplanerne beskriver hvad byrådet vil prioritere at arbejde for, og hvilke idéer og projekter borgerne selv vil arbejde for at realisere. Udviklingsplanerne er derfor en blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter. De lokale udviklingsplaner udarbejdes løbende og erstatter de tidligere byskitser.

Læs mere her

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.