Viborg Kommune

Områdefornyelse kan gennemføres i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er et krav, at områdefornyelsen skaber attraktive bosætningsvilkår i nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling og med en flerhed af væsentlige problemer. Det vil være muligt at inddrage den omkringliggende natur og landskab i byudviklingen.

Når kommunen har truffet beslutning om gennemførelse af en områdefornyelse, skal kommunen udarbejde et byfornyelsesprogram for området. Byfornyelsesprogrammet skal udarbejdes i samarbejde med borgerne og de parter, der måtte blive berørt af beslutningen om områdefornyelse. Byfornyelsesprogrammet danner grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelse.

Læs mere her

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.