Løgstrups landsbypedeller
          ... også en del af borgerforeningen

Fællesskabet til forskønnelse af vores by og hyggeligt samvær

Løgstrup Udviklingsråd under borgerforeningen har fået oprettet en gruppe af landsbypedeller, som andre byer i Viborg Kommune ligeledes har etableret.

Tanken med landsbypedellerne er, at gruppen skal tage sig af opgaver med vedligeholdelse og forskønnelse af byen, som ikke i forvejen bliver udført af kommunen, samt støtte op om fælles aktiviteter, som fremmer trivsel og sammenhold i byen. Samtidigt skal der være god tid til at nyde hinandens selskab.

Bogerforeningen har lejet sig ind i det gamle frysehus, og netop dette hus skal være samlingspunkt for vores stærke hold af Landsbypedeller.
  Der har været et stort engagement fra de frivilliges side og der er allerede godt i gang med at realisere de visioner vi har for frysehuset.

Der er plads til flere på holdet, både mænd og kvinder. Kontakt Anette Carlsen fra bestyrelsen for at høre nærmere.