I henhold til EU's persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR), med ikrafttræden 25/5 2018) forpligter Borgerforeningen sig til at overholde følgende:

  • De afgivne medlemsoplysninger ved indmeldelse i foreningen er ikke offentlig tilgængelige.
  • De afgivne oplysninger registreres på medlemslisten, og anvendes kun til udsendelse af medlemsinformation og kontingentopkrævninger.
  • Foreningen indhenter ikke andre oplysninger på medlemmer, end de der er anført på indmeldelsesformularen / indmeldelsesblanketten.
  • Ved indmeldelse via formularen på hjemmesiden, bliver de afgivne oplysninger krypteret, ved anvendelse af sikkerhedscertifikat og HTTPS protokollen).
  • De oplysninger der er afgivet ved indmeldelse, er de eneste oplysninger foreningen har registret på medlemmet.
  • Medlemmet har til enhver tid ret til at se hvad der er registreret, og få ændret evt. forkerte oplysninger.
  • Ved udmeldelse, forpligter foreningen sig til at slette alle oplysninger om medlemmet.