LØGSTRUP BORGERFORENING

Ekstraordinær generalforsamling

onsdag d. 20.november 2019 kl.19.00 i Sognegården

Årsag til ekstraordinær generalforsamling

Da 3 medlemmer af bestyrelsen har trukket sig og yderligere et medlem gerne vil udtræde grundet sit arbejde, er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Der skal derfor findes 4 nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for at Løgstrup Borgerforening skal fortsætte sit virke.

Valg til bestyrelse

Der blev foreslået 12 navn ved den skriftlige forslagsrunde, hvor af de 6 ikke ønskede valg og de blev derfor slettet fra listen. Herefter var disse 6 navne på valg:

  • Maj-Britt Støttrup Mogensen
  • Ken Wulf
  • Tina Søndergaard
  • Regitze Holk Andersen
  • Gudrun Bjerregaard
  • Henrik Sørensen

Stemmerne fordelte sig således at Henrik Sørensen, Tina Søndergaard, Regitze Holk Andersen, Maj-Britt Støttrup Mogensen blev valgt til bestyrelsen og Gudrun Bjerregaard blev valgt til suppleant.

Konstitueringsmøde efter ekstraordinær generalforsamling

Formand: Henrik Sørensen

Næstformand: Dorte Vejen Andersen

Kasserer: Maj-Britt Støttrup Mogensen

Referent: Regitze Holk Andersen

Bestyrelsesmedlem: Tina Søndergaard