Referat ordinær generalforsamling 2022

Dato: 27.januar 2022 kl. 19.00

Sted: Løgstruphallens Cafeteria

Antal fremmødte medlemmer: 9 og derudover de 6 i bestyrelsen. 15 personer i alt.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Henrik Sørensen. Referent: Anette Carlsen. Stemmetællere: Lotte Kalstrup, Margit Jørgensen. Mundtlig afstemning vedtaget.

  1. Formandens beretning til godkendelse

Endnu et år er gået i Løgstrup Borgerforening. Endnu et år hvor Covid19 satte sit aftryk på mange hverdagen og vi har måttet affinde os med mundbind, afstand og masser af sprit.

Ved den ekstraordinære generalforsamling i juni måned lykkedes det at samles en ny bestyrelse. Vi fik 4 nye kræfter ind og hver på sin måde danner vi nu rammen for bestyrelsen i Løgstrup Borgerforening – og så er det tilmed ene kvinder ?

Vores flittige landsbypedeller har gennem hele året arbejdet hårdt på renoveringen af det gamle frysehus. Der er blevet knoklet med stor iver for hvilket vi ikke kan sige dem tak nok for. Der skal også lyde en stor tak til Fonden for Sparekassen Skals, som nu hører under Vestjysk Bank for en donation til renovering på 25.000kr. Derudover har en masse lokale bidraget med donationer og gode priser som gør, at vi til foråret kan indvie det ny Pedelhus som skal bruges som mødested for pedellerne og materialerum.

Landsbypedellerne har også fået 25.000 kr. af Viborg kommune til indkøb at redskaber. Dette har betydet, at de er kommet rigtig godt fra land i det frivillige arbejde de nu skal varetage rundt om i byen.

LUP

I efteråret 2021 blev det vores tur til at komme med i puljen for en Lokal Udviklingsplan. Vi sendte Emil og Anders fra udviklingsrådet sammen med en repræsentant fra skolebestyrelsen og en fra LGIF til opstartsmøde på kommunen 23. november. Det videre forløb er, at vi skulle have mødtes med kommunen igen 10.februar for at planlægge en workshop for alle interesserede i Løgstrup. Datoen for denne workshops skulle have været 10.marts og den afholdes i Løgstrup Hallen. Vi har dog netop i dag fået at vide at det er udsat på ubestemt tid.

Arrangementer

Da vi var ude i ekstraordinær generalforsamling 16.juni 2021 så vi os nødsaget til at aflyse Sankthansaften på spejdergrunden ene og alene af den grund at der er et rigtig stort forberedelsesarbejde til dette arrangement og vi kunne ikke se os planlægge den så hurtigt.

25.august havde vi rejst teltet ved Sognegården og inviteret til trylleshow med Gustav Urth fra Naturtryl med efterfølgende fællesspisning med mad fra Delikatessen i Brugsen. En rigtig hyggelig eftermiddag og aften for både store og små.

28.august var 35 samlede i Sognegården til foredrag med Rune Bang Mogensen. Runes fortælling om viljen til at leve et normalt liv til trods for en medfødt sygdom i form af knogleskørhed. Et liv der indtil videre har ført til mere end 50 knoglebrud. Et rigtig spændende og livsbekræftende foredrag.

D.10.september skulle vi have haft Ølsmagning fra Viborg Bryghus, men grundet kun 9 tilmeldte var vi nødt til at aflyse.

Udover vores enkeltstående arrangementer har der været kreativ aften hver anden tirsdag mødtes i sognegården.

Igen i år stod vores flittige landsbypedeller for at sætte julebelysning op i lygtepælene – endnu en stor TAK for deres indsats.

Fredag d. 26.november havde vi besøg af julemanden som kom med godter til børnene og vi fik sammen tændt lysene på byens store juletræ ved Brugsen, hvor 150 Løgstrup borgere deltog. 5.december skulle vi have haft juletræsfest, men den var vi nødt til at aflyse grundet corona. I stedet for lavede vi et nisseløb rundt i byen – ja okay ruten skulle have været kortere, men det tager vi med til næste år. I alt 75 klædte sig på til den bidende kulde som de skulle ud i. Alle fandt de frem til de rigtige tal og fik fundet den rigtige kombination, der kunne åbne skattekisten ved juletræet.

December måned er også gået med at lave program for 2022. Vi er endt med et program som vi synes rammer bredt for byen. Vi tager selvfølgelig altid imod nye forslag til arrangementer så tøv ikke med at sende os forslag til programmet for 2023.

I 2021 har vi haft 156 husstandsmedlemmer, 46 personlige medlemmer og 14 erhvervsmedlemmer. I alt 372 medlemmer som er en stigning i forhold til 2020, hvor antallet var 356 fordelt på 150 husstande, 50 personlige og 6 erhvervsmedlemmer.

Hermed sluttes formandens beretning for 2021.

Beretningen er godkendt af generalforsamlingen.

 

  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet 2021 fremlagt af Borgerforeningens kasserer og godkendt (AP)

regnskab

   4. Godkendelse af budget

Budgettet 2022 og 2023 fremlagt og godkendt (AP)

budget

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer vedr. fastsættelse af kontingent.

Efter grundig gennemgang af foreningens vedtægter trækker bestyrelsen forslaget tilbage.

Frist for indkaldelse ændres fra 14 til 8 dage

Forslaget er desværre formuleret forkert i indkaldelsen og derfor trækkes dette punkt tilbage. Der skulle have stået ”Frist for indkomne forslag ændres fra 14 til 8 dage”.

Der er ikke kommet yderligere forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent Husstande 200kr. Personligt 100kr. Erhvervsdrivende 200kr.

Fastholdes i 2023 jf. Budgettet.

7. Valg til bestyrelse og suppleant

Trine, Anette og Esther er på valg. De modtager alle tre genvalg. Ingen andre af de fremmødte medlemmer ønsker at stille op og dermed genvælges de tre bestyrelsesmedlemmer.

Ken Wulf vælges som suppleant.

8. Valg til revisor og suppleant

Kim Thorsager på valg til revisor (modtager genvalg)

Valgt

Stinne Mikkelsen på valg til suppleant (modtager genvalg)

Valgt

9. evt.

Forslag om en initiativgruppe som skal mødes 3-4 gange årligt bestående af byens foreninger.

Løgstrup Seniorer: Ros til bestyrelsen.

Udvidelse af julebelysning: Borgerforeningen indsamler den nødvendige kapital til 10 nye træer inkl. 10.000 fra foreningen. Gudrun Bjerregaard fremlægger viden omkring sag i Byrådet fra 2016, hvor Bjerringbro har modtaget krone til krone fra Viborg Kommune i deres indsamling. Dengang er det noteret, at denne ordning også skal gælde for Kommunens øvrige byer. Bestyrelsen arbejder videre med indsamling og kontakt til Viborg Kommune.

 

Hermed afsluttes generalforsamling 2022.

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.