Ordinær generalforsamling onsdag den 13. april 2016 - kl.19 i Løgstrup Hallen

Formandens beretning 2015/2016

Bestyrelsen har været fuldtallig 2015/2016 og har afholdt 5 bestyrelsesmøder samt en bestyrelseskomsammen i februar måned 2016.

Medlemmer: Vi har i denne sæson haft 158 (173 par), 50 (61 )enlige og 7 (11) firmaer, hvilket er lidt færre end året før (tallene I parentes er for 2014/2015). Den stadig dalende medlemstilslutning er selvfølgelig bekymrende, idet alle vores aktiviteter udelukkende kan gennemføres ved hjælp af medlemsbetaling samt kno-fedt. Desuden er Foreningen talerør til Viborg Kommune med hensyn til diverse ansøgninger/puljer, hvorfor det er nødvendigt med stor opbakning fra baglandet.

Det har igen i år været en meget arbejdsom bestyrelse, dejligt samvær, hårdt arbejde. Heldigvis har vi igen I år haft hjælp fra en del frivillige – det gælder vedligehold af udearealer, vandreture, cykelture og julearrangementerne.

Planlagte arrangementer 2015/2016

Alle vores planlagte arrangementer blev gennemført på nær to:
*Fællesskabsmessen, som vi aflyste p.g.a. manglende tllslutning. Det var vi virkelig ærgerlige over, da vi havde håbet at kunne opbygge en tradition for byen.
*Den historiske cykeltur, som blev aflyst p.g.a. Vejret . Den bliver derfor gennemført i den nye sæson.
I bestyrelsen har vi en generel holdning til, at vi gennemfører arrangementer selv med få tilmeldinger, hvis aktiviteten ikke mister substans. Derfor gennemfører vi fx. Vandreturen, selv med få deltagere, som hver gang får en dejlig oplevelse.

Her kommentar til nogle af årets aktiviteter:

Flagalleen ved konfirmationer blev for anden gang gennemført sammen med konfirmandernes familier. Bestyrelsen stiller en person til rådighed hver gang, men de øvrige hjælpere må findes indenfor konfirmandernes familie og venner. Det er svært at få folk til at melde sig, men vi fortsætter og håber, at vi på sigt får en ordning op at stå, som kan gentages uden problemer år efter år.

Sct. Hans bålet blev igen i år placeret ved Romlundvej , - og igen i samarbejde med spejderne. Dejligt vejr, ca. 300 mennesker , god stemning og godt med spejderne som samarbejdspartner.

Virksomhedsbesøg “Kend dine lokale virksomheder” ved Dagli'Brugsen og OK tanken. Det er så dejligt at vores lokale virksomheder åbner dørene for os –de gør et kæmpe forarbejde og vi bliver så beriget . Tak for den viden vi får – vi fortsætter I det kommende år.

Foredrag med Salman Bustan var godt og meget velvalgt til byens nye situation med tilflytning af flygtninge.

Ta' Mæ mad Et af Årets sidste arrangementer var en gentagelse fra tidligere år - en sammenskudsmiddags. Et virkelig dejligt arrangement -, det er en fest, godt samvær og nye bekendtskaber. Der var få tilmeldinger i starten, men de sidste dage kom der flere tilmeldinger, og vi valgte at gennemføre. En dejlig stemning og sjovt at være sammen med andre fra byen, som man normalt ikke krydser veje med. Alle deltagere udtrykte ønske om gentagelse af arrangementet.

Viborg Landsbysammenslutning en nystartet forening, som vil arbejde for, at landdistrikterne kommer på banen og præger forhold I vores områder, der bestemmes og lovgives om. Vi har meldt os ind og deltager med en repræsentant, men er lidt usikker på, om det reelt er muligt at finde forslaw mellem p.t. 29 byer med forskellige behov.

Projekter

Byforskønnelse:
Vi indledte i 2013 et samarbejde med Menighedsrådet omkring pladsen ved den nyrenoverede stationsbygning, den nye Sognegård samt den tilstødende “kommende” rasteplads på Himmerlands stien. Vi søgte midler ved kommunen under Byforskønnelse og fik bevilget 254.000 kr.

I 2015 søgte vi midler til færdiggørelse af pladsen med udemøbler. Vi søgte ved Tuborg Fonden, Fonden for Sparekassen i Skals, Andelskassen Viborg, Viborg Kommune samt Løgstrup Borgerforening. Det var meget glædeligt, at alle bevilgede de ansøgte beløb, så nu er møblerne hjemkøbt.

Pladsen har også fået et navn, efter at bestyrelsen havde bedt om forslag på Facebook. Navnet blev: TRINBRÆTTET, hvilket selvfølgelig kan give megen snak og debat.

Siden sidst er der lagt asfalt på pladsen, men færdiggørelsen er en lang og tung vej. Som Borgerforening har vi samarbejde med Viborg Kommune, men det er kommunen som laver alle aftalerne. Det er efterhånden svært at svare på alle de henvendelser vi får fra borgere, som ikke kan forstå, at det skal tage SÅ lang tid.! Pladsen forventes afsluttet maj/juni 2016.

Årets Lokalområde 2015

Vi forsøgte igen om at blive nomineret som årets lokalområde,- med baggrund i, at vi kæmper indædt på at have en sammenhængskraft – til trods for nogle svære odds, som består i, at vi knap nok længere kan kaldes en landsby. Ved hjælp af elektroniske medier bl.a. Facebook grupper ,er vi nået langt med at kommunikere med hinanden om stort og småt – det der tidligere hed en “snak over hækken”.
  Vi fik desværre afslag for anden gang. Vi har besluttet I bestyrelsen, at vi ikke længere vil ansøge om at blive årets lokalområde.. Det er et kæmpe arbejde, der lægges i en ansøgning, og det er svært at gennemskue præmisserne og også at forstå beslutningerne.
  I det hele taget er det lidt problematisk med alle disse puljer, man kan søge. De lægger et stort arbejdspres med mange arbejdstimer på de få i bestyrelsen, som skal udfærdige ansøgningerne.

Støtte til vedligeholdelse af udearealer

Vi ansøgte om en græstrimmer, som vi fik bevilget. Den er hjemkøbt og skal snart I brug.

Ideudviklingsgruppe i Løgstrup

En “summegruppe” med deltagere fra Løgstrup skole, institutioner, borgere, sundhedsplejerske og Borgerforeningen.

Formålet er at “ tænke nye ideer og tiltag” som gør Løgstrup til et “endnu bedre bo-område”. Det første møde blev afholdt i marts måned 2014. Vi afholdt 4 møder i løbet af sæsonen, men siden er der blevet stille. Er nok et udtryk for, at det er svært at skabe samarbejdsfora, som ikke nødvendigvis skal løse opgaver sammen.

Må vist siges at være nedlagt. Ærgerligt!

Tak for hjælpen

Vores mange hjælpere skal have en stor TAK. Uden jer havde det været for meget for bestyrelsen. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for gode møder og et kæmpe arbejde. Rigtig mange tak til jeres familier og andre frivillige, som har hjulpet os gennem året 2015/2016.

Den 13.april 2016

Formand for Løgstrup Borgerforening

Lisbeth Rasmussen

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.