Bestyrelsen 2016 / 2017

Formand Lisbeth Rasmussen 2720 3722
Næstformand Anna Marie Sørensen 8664 2858
Kasserer
Eva Tidemand Pedersen 8664 2066
Skriftefører Theis Petersen 8663 8425
Bestyrelsesmedlem Ole Vangsgaard 3033 0478
Suppleant Henriette Nordentoft Bolt 2893 1396

LØGSTRUP BORGERFORENING Ordinær generalforsamling onsdag den 19. april 2017 - kl.19 i Løgstrup Hallen

Formandens beretning 2016/2017
Bestyrelsen har været fuldtallig 2016/2017 og har afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvilket er flere end andre år – begrundelsen var selvfølgelig at vi skulle planlægge 100 års Jubilæet. Derudover har bestyrelsen haft en “bestyrelseskomsammen”- et mere socialt arrangement i februar måned 2017.

Medlemmer Vi har i denne sæson haft 164 par (158 2016) (173 2015), 60 enlige (50 2016),(61 2015) og 9 firmaer (7 2016) (11 2015) , hvilket er tilgang af medlemmer i forhold til sidste år. MEGET positivt for foreningen, idet alle vores aktiviteter udelukkende kan gennemføres ved hjælp af medlemsbetaling samt kno-fedt, hvorfor vi har brug for borgernes opbakning.

Det har igen i år været en meget arbejdsom bestyrelse, dejligt samvær, hårdt arbejde. Heldigvis har vi igen i år haft hjælp fra en del frivillige – det gælder vedligehold af udearealer, vandreture, cykelture og julearrangementerne. Sidst er der koblet et nyt frivilligt tilbud/hjælp på: Pensionisthjælperen. Det er fortsat vores mål hele tiden at udvide hjælperskaren .Det er vores vurdering, at det giver sammenhold, og letter samtidig presset på bestyrelsen. Derudover er der opstået en Flaggruppe, som ligeledes afhjælper bestyrelsens arbejde. Borgerforeningen vil stadig være ansvarlig for flag , flagstænger, vedligeholdelse og evt. hjemkøb at nyt materiel.

Planlagte arrangementer 2016/2017
Årets første arrangement til friluftspillet “Annie get your gun” måtte aflyses p.g.a manglende tilslutning. Vi var forberedte på, at det ville ske, men ville gerne afprøve om sådan et arrangement fik tilslutning – det gjorde det ikke!

I bestyrelsen har vi en generel holdning til, at vi gennemfører arrangementer selv med få tilmeldinger, hvis aktiviteten ikke mister substans.

Sct. Hans bålet blev igen i år placeret ved Romlundvej , - og igen i samarbejde med spejderne. Det var et frygteligt vejr! Snarrådige spejdere organiserede hurtigt en presenning overdækning. Herligt at der trods regnen kom så mange. Hørte en far udtale. Jamen børnene har det jo herligt. OG det havde de. Det blev bagt snobrød, tændt bål og hygget med regnfrakker og gummistøvler, MEN vi ønsker os bedre vejr i 2017. Vi er meget glade for samarbejdet med spejderne.

Cykeltur til Boller
Det var en herlig tur. Igen måtte vi konstatere, at vi har mange ukendte, lokale steder, som er værd at besøge. Det var faktisk så spændende, at vi først fik vendt cyklerne i sidste øjeblik – flere cyklede hjem nærmest i mørke.

Bagagerumsmarked
Der var ikke stor tilslutning, så derfor et af de arrangementer, som skal overvejes i den nye sæson 2017/2018. Denne beslutning vil vi tage i samarbejde med Dagli'Brugsen, som jo samtidig afholder grill arrangement.

Borup Hede - vandretur
En lille perle, som ligger midt I det hele. En dejlig dag, dejligt vejr og et fantastisk sted

Running Dinner
Så kom Løgstrup i gang. Det var virkelig sjovt. Tænk her mødte man “folk og fæ”, som man aldrig tidligere havde mødt. De der deltog måtte 3 gange i løbet af aftenen skifte til nye værtspar. Det var en mild efterårsaften – morsomt at bevæge sig rundt i stille Løgstrup, og alle man mødte var på vej til samme arrangement – bare et andet sted I byen. Værtsparrene – de havde virkelig travlt. Arrangmentet bliver gentaget i næste sæson. Mon ikke mange flere vil melde sig?

Virksomhedsbesøg “Kend dine lokale virksomheder”
Løgstrup Bageri åbnede dørene i oktober måned. Senere på året besøgte vi Slagter Storm. Mange, mange tilmeldinger til begge arrangementer. Det er så dejligt, at vores lokale virksomheder åbner dørene for byens borgere –de gør et kæmpe forarbejde og vi bliver så beriget . Tak for den viden vi får – vi fortsætter i det kommende år.

Foredrag med Kurt Kragh – tidligere chef for rejseholdet
I samarbejde med AOF havde vi arrangeret dette foredrag. Det var et godt foredrag, mange deltagere, som alle var meget optaget af emnet.

Ta' mæ mad
Et af Årets sidste arrangementer var en gentagelse fra tidligere år - en sammenskudmiddags. Et virkelig dejligt arrangement -, det er en fest, godt samvær og nye bekendtskaber. En dejlig stemning og sjovt at være sammen med andre fra byen, som man normalt ikke krydser veje med.

Viborg Landsbysammenslutning V
ores medlemsskab af Viborg Landsbysammenslutning har nu varet et år. Sammenslutningen, har efterhånden fundet “sine ben” og har forskellige projekter, som de arbejder på. De har bl.a. oprettet en filmpulje, der arbejder på, at alle tilknyttede byer får en profil på 3-4 minutter, både på Sammenslutningens hjemmeside, men også på Viborg Kommunes hjemmeside. Vi deltog sidste år i Snapsting i forbindelse med Viborg Festuge, hvor landsbyerne havde fået stillet Nytorv til rådighed den 25. juni kl. 10-14.

100 års jubilærum for Løgstrup Borgerforening 8. januar 2017
Svært at beskrive sådan en dag med så mange dejlige oplevelser. En fantastisk dag med mange, mange deltagere. Det var et kæmpearrangement, som krævede ekstra bestyrelsesmøder, mange overvejelser, mange ekstra opgaver, kontakter til sponsorer og frivillige. Bestyrelsen havde defineret nogle mål for dagen: 1. så mange som muligt skulle have lyst til at deltage, 2.så mange aldersgrupper som muligt skulle have lyst til at deltage, 3.at man kunne deltage uden at skulle betale. Alle vore mål blev opfyldt. Det var en virkelig stor og dejlig dag for byen. TAK, TAK til alle i byen, som bidrog med deres arbejdskraft eller med økonomisk støtte. Der var så stor økonomisk opbakning, at da vi gjorde dagen op økonomisk, havde vi fået opfyldt vores ønske om, at alle kunne deltage uden at skulle betale og derudover var der et økonomisk overskud på ca. 6.500 kr. Vi havde på forhånd beskrevet, at vi ville anvende overskuddet til udsmykning af Trinbrættet. Der er netop her i april hjemkøbt blomster og kasser til pladsen.

Projekter

Byforskønnelsesprojektet TRINBRÆTTET.
Vi indledte i 2013 et samarbejde med Menighedsrådet omkring pladsen ved den ny-renoverede stationsbygning, den nye Sognegård samt den tilstødende “kommende” rasteplads på Himmerlandsstien. Ved hjælp af midler fra Tuborg Fonden, Fonden for Sparekassen i Skals, Andelskassen Viborg, Viborg Kommune samt Løgstrup Borgerforening kom vi i mål økonomisk.

Pladsen fik sit navn efter at bestyrelsen i 2016 havde bedt om forslag på Byens Opslagstavle - Facebook. Navnet blev: TRINBRÆTTET.

Projektet er nu afsluttet. Det har været en meget lang – og ind imellem- meget træls proces. Da vi startede havde vi håbet på, at det ville vare ca. et år at gennemføre. Her bagefter må vi så konstatere, at det altså tog 4 år. Bestyrelsen er tilfredse med projektet – er faktisk lidt stolte af det – men må også konstatere, at det har været hårdt at gå igennem, især i den sidste fase, hvor vi blev modarbejdet af byens egen borger. Det er bestyrelsens henstilling til kommende tiltag , både fra os og andre grupper i byen, at man bakker op om det kæmpe frivillige arbejde, som nogle borgere udfører.

Det kreative hjørne

Et nyt initiativ som blev startet i efteråret 2016 og fortsatte i foråret 2017. Der var meget få deltagere, de der kom havde det rigtig hyggeligt og dejligt, men vi har besluttet, at det ikke startes op i den kommende sæson med mindre der kommer ønsker fra flere borgere.

Tak for hjælpen
Vores mange hjælpere skal have en stor TAK. Uden jer havde det været for meget for bestyrelsen.

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for gode møder og et kæmpe arbejde. Rigtig mange tak til jeres familier og andre frivillige, som har hjulpet os gennem året 2016/2017.

Den 19. april 2017

Formand for Løgstrup Borgerforening
Lisbeth Rasmussen

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.