Bestyrelsen 2017 / 2018

Formand Lisbeth Rasmussen 2720 3722
Næstformand Anna Marie Sørensen 8664 2858
Kasserer
Eva Tidemand Pedersen 8664 2066
Skriftefører Theis Petersen 8663 8425
Bestyrelsesmedlem Ole Vangsgaard 3028 0523
Suppleant Henriette Nordentoft Bolt 2893 1396

LØGSTRUP BORGERFORENING

Ordinær generalforsamling Mandag den 16. april 2018 - kl.19 i Løgstrup Hallen

Formandens beretning 2017/2018

Bestyrelsen har været fuldtallig 2017/2018 og har afholdt 5 bestyrelsesmøder. Derudover har bestyrelsen haft en “bestyrelseskomsammen”- et mere socialt arrangement i februar måned 2018.

Medlemmer Vi har i denne sæson haft 157 par (164 2017), 64 enlige (60 2017),og 13 firmaer (9 2017), hvilket er samlet tilbagegang på 3 medlemmer i forhold til sidste år.

Igen et godt samarbejds år for bestyrelsen ,og dejligt at vi har haft hjælp fra en del frivillige – det gælder vedligehold af udearealer, vandretur, cykeltur, julearrangement og flaggruppen. Sidst er der koblet et nyt frivilligt tilbud/hjælp på: Pensionisthjælperen. Det er fortsat vores mål hele tiden at udvide hjælperskaren. Det er vores vurdering, at det giver sammenhold, og letter samtidig presset på bestyrelsen.

Planlagte arrangementer 2017/2018

En del af arrangementerne er gentagelse fra tidligere år. Aktiviteter, som efterhånden er blevet en del af Borgerforeningen/byens DNA. Dejligt med oplevelser som glæder,og derfor også dejligt at kunne gentage dem.

Sct. Hans bålet – regn. Vi ønskede os sidste år, at i 2017 skulle det blive dejligt sommervejr, MEN NEJ, det blev som sidste år igen regnvejr…og vi takker for at Løgstrup Borgerne ikke er nemme at kue, så de troppede op.

Cykeltur til Hjarbæk - regn

Dejlig cykeltur til Hjarbæk. Vi mødtes ved madpakkehuset bag Sognegården og cyklede sammen til Hjarbæk. Her mødtes vi med Henrik Hvass – formand for sejlklubben, som fortalte om havnen, sejlerlivet og lidt om byens historie.

Så kom regnen, Vorde Baunehøj blev aflyst og nu bare hjem i fuld fart med vand i håret.

Vandretur - Troldeskoven

En lille perle, som ligger midt i det hele i Dollerup Bakker. Som tidligere år stod Kirsten Gårdsdal for planlægningen af vandreturen. Der er ikke mange som tropper op, men de der kommer nyder turen og hyggen ved at være sammen, så vi fortsætter med disse ture. Juletræer/ Tænd juletræet Som sædvanligt forløb det hyggeligt og dejligt (Tænd juletræet) – opsætning/Nedtagning også som sædvanligt hårdt arbejde, men der var ”lys” i arbejdet, idet OK tanken inviterede på kaffe og rundstykker ved nedtagningen, og Nykroen var sponsor for en varm gang suppe. Lækkert og dejligt at blive påskønnet.

Virksomhedsbesøg “Kend dine lokale virksomheder”

Rikke og Michael Jørgensen – fritidslandbrug i Rogenstrup
Ca. 70 personer deltog. Her fik vi kendskab til et fritidslandbrug, som avler kvæg på flotteste vis. Slagter Storm aftager alle de dyr Michael kan levere. Vi fik lejlighed til at smage på kødet, da Ole Storm var til stede, og delte smagsprøver ud.

Vestergårds Konstruktion tog imod os med et stort og meget venligt arrangement. Hvad laver de dog inde i det store nybyggede hus på Romlundvej? HJÆLP – der er Danmark EM Håndboldkamp. Det generede ikke de ca. 40 mennesker, som fandt vej ud til det spændende hus på landet. Spændende virksomhed, med et ungt team, som arbejder hårdt og dermed støt voksende.

Ta' mæ mad

Et af årets virkelig dejlige arrangementer -, det er hygge, godt samvær og nye bekendtskaber. En dejlig stemning og sjovt at være sammen med andre fra byen, som man normalt ikke krydser veje med.

NYT i 2017/2018

Foredrag

Der er afholdt 2 foredrag i løbet af sæsonen. Det første var et kunstforedrag – det andet en fortælling med Søren Ryge. Meget forskellige foredrag. Begge med tilfredsstillende antal deltagere….så vi tør nok arrangere nye foredrag i kommende sæson.

Musikaften Country med Ole Lindskov

Hyggelig stemning, rokken på stolene, mange mennesker – godt arrangement

Running Dinner - aflyst

Så kom Løgstrup i gang – var kommentarerne forrige år. Det var en succes, så vi havde vist alle forventet, at det ville vokse i år. Det gjorde det ikke. For få tilmeldinger og dermed gentages det ikke.
Tilbage er nu 2 arrangementer: Affaldsindsamling d. 22 april+ Arvingerne/Testamente den 2. maj…og dermed har denne bestyrelse fuldendt dette arbejdsår.


Projekter

Start af STØTTEGRUPPE for Løgstrup Borgerforening

På Generalforsamlingen i 2017 blev det foreslået at nedsætte en gruppe under Borgerforeningen som primært arbejder med udvikling af byens fysiske rammer. Gruppen har til formål at støtte Borgerforeningen omkring byrummet, se udviklingsmulighederne i forhold til byens fysiske udvikling, skabe nye kommunikationsmåder, gruppen skal ”skabe sit eget liv”. Gruppen har afholdt 2 møder. Theis vil efter formandens beretning orientere om gruppens arbejde.

Viborg Landsbysammenslutning

Vores medlemskab af Viborg Landsbysammenslutning har nu varet 2 år. Sammenslutningen, har efterhånden fundet “sine ben” og har forskellige projekter, som de arbejder på. Sammenslutningen støttes økonomisk af Viborg Kommune og med deltagelse af lokalpolitikere. Bestyrelsen ønskede at overlade posten og arbejdet med foreningen med en person udenfor bestyrelsen. Anders Jensen har påtaget sig opgaven. Det er vi glade for, og vi vil nu finde samarbejdsformen og informations mængden mellem Borgerforeningen og Anders.

Skals Å genopretningsprojekt.

En fortsættelse af det allerede gennemførte projekt med genoprettelse af åen og udløbet. Denne gang med fokus på ”publikumsarealer”. Vi har afholdt en del møder, og projektansøgningen er klar til afsendelse til diverse fonde. Gruppen har haft meget glæde af, at Viborg Kommune har stillet arbejdskraft til rådighed for gruppens arbejde – herunder sekretærhjælp samt eksperthjælp. Desuden har Viborg Kommune udført den første sti samt en lang gangbro med bænke. Dette er allerede færdigt og mange mennesker benytter sig af de nye faciliteter. Tilbage står nu, at vi kan begynde at arbejde med aktiviteterne fx en bro, forbedre kørevejen (som landmændene også bruger), udsigtstårn, madpakkehus, udsigtspunkt, kajakoptagningsplads, fiskeplads, handicapsti og til sidst opsætte skilte. Til dette arbejde har vi lovet at stille nogle arbejdstimer til rådighed : 300 timer i samarbejde med Skals- og Kølsen Borgerforeninger.

TAK for hjælpen til Vores mange hjælpere - uden jer havde det været for meget for bestyrelsen.

Rigtig mange tak til bestyrelsens familier, som har hjulpet os gennem året 2017/2018. En stor TAK til Ole, som forlader bestyrelsen efter 4 års arbejde.

Den 16. april 2018

Formand for Løgstrup Borgerforening
Lisbeth Rasmussen

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.