Bestyrelsen 2019/ 2020

Formand Dorte Vejen Andersen 2891 1782
Næstformand Hoe 6088 0180
Kasserer
Eva Tidemand Pedersen 8664 2066
Skriftefører Theis Petersen 2124 7924
Bestyrelsesmedlem Henrik Christensen 2810 3130
Suppleant Henriette Nordentoft Bolt 2893 1396

LØGSTRUP BORGERFORENING

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 9. april 2019- kl. 19 i Løgstrup Hallen

Formandens beretning 2018/2019

Bestyrelsen har været fuldtallig 2018/2019 og har afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvilket er 2 mere end tidligere år. Derudover har bestyrelsen haft en “bestyrelseskomsammen”- et mere socialt arrangement i februar måned 2019. Medlemmer Vi har i denne sæson haft 116 par- herunder også firmaer, 32 enlige og, hvilket er samlet tilbagegang på 86 medlemmer i forhold til sidste år, hvilket må betragtes som alvorligt for foreningen. En stor del af årsagen formoder vi er, at vi ikke sendte girokort med programmet i år. Skal foreningen have vægt i forhold til offentlige. Instanser, skal vi have mange flere medlemmer.

Igen et godt samarbejds år for bestyrelsen, og dejligt at vi har haft hjælp fra en del frivillige – det gælder vedligehold af udearealer, vandretur, julearrangement, flag gruppen, Pensionisthjælperen og i dette år også af vores Støttegruppe. Det er fortsat vores mål hele tiden at udvide hjælperskaren. Det er vores vurdering, at det giver sammenhold i byen, og letter samtidig presset på bestyrelsen.

Årets gang i 2018/2019

En del af arrangementerne var gentagelser fra tidligere år. Aktiviteter, som efterhånden er blevet en del af Borgerforeningen/byens DNA. Dejligt med oplevelser som glæder og derfor også dejligt at kunne gentage dem.

Sct. Hans bålet, Fårehunde opvisning, Vandretur til Skals Ådal, Sang- og fortælleoplevelse, Juletræet tændes, ta’ mæ’ madaften, sangaften med Tårupkoret blev alle gennemført med succes. Dertil var der 2 Virksomhedsbesøg: O.J. Truck og Cirkeline. Vi er meget glade for erhvervslivets velvilje til at åbne dørene for byens borgere. Affaldsindsamling var årets sidste arrangement. 29 personer deltog

Familie cykeltur var det eneste arrangement, som blev aflyst p.g.a. for få deltagere.

Lokaldysten

Vi deltog for første gang i dysten mellem byerne i Viborg Kommune. Det var et kæmpe arrangement og var efter vores vurdering også en kæmpesucces. Så vi er godt i gang med forarbejdet til at gentage arrangementet den 13. juni 2019. Vi er gået i samarbejde med løbeklubben og cykelklubben. Det er et rigtig effektivt samarbejde. Diverse Træ alle’ ved indkørsel fra A26 til Hovedgaden. I har nok bemærket, at der er kommet en række træer langs Hovedgaden. Lige nu venter vi på, OM de springer ud – de fik en hård start med den varme sommer i 2018. Træ alleen er blevet til på initiativ fra Grundjerforeningen Trekanten. Løgstrup Borgerforening bidrog med et mindre beløb.

Skur til foreningens materialer.

Vi har nu fået samlet alle vores materialer et sted Det er en kæmpehjælp. Vi har lejet garagen ved siden af børnehaven.

Projekter og andre overvejelser

Indsigelse mod Kommuneplantillæg nr. 16 Friplejehjem

Bestyrelsen valgte at lave en indsigelse mod det kommende Friplejehjem.

Det er vores vurdering, at et plejehjem så vidt muligt skal have tæt tilknytning til byen. Den placering mener vi ikke stedet lægger op til. Det bliver svært for beboere og gæster at komme fra/til plejehjemmet. Vi havde gerne set, at man undersøgte andre muligheder.

Bemærkninger til Lokalplan 521 – bebyggelse på ”kartoffelgrunden”

Vi har netop indsendt bemærkninger til denne lokalplan, Vi har mange bekymringer over, hvad byggeri og trafik vil gøre ved området: Torvet, Sognegården, Madpakkehuset

  • I 2013 søgte Løgstrup Borgerforeningen om Byforskønnelsesmidler til området omkring den gamle station, det nybyggede menighedshus og Kærlighedsstien. Målet var, at området kom til at fremstå som en samlet helhed, som en funktionel og en visuel nydelse. Vi ønskede at hele området blev et samlingspunkt, visuelt blev åbnet op, byen inviterer ind, “kom og gå på vores stier“ eller “sæt dig ned og få en snak med andre fra byen”. Her kan man sidde midt i byen, få en snak, se PÅ trafikken og i sikkerhed FOR trafikken.

Ansøgning til 2 puljer- netop afsendt:

  1. Byforskønnelse
    Vi har søgt om belysning på Himmerlandsstien på strækningen indenfor bygrænsen – der er sort som kul i vintermånederne. Samtidig vil vi lave en æble lund omkring Madpakkehuset ved Sognegården. Vi forestiller os at lave et oplæg til diverse grundejerforeninger om, at man kan købe et træ. Derudover er Løgstrup Borgerforening indstillet på at bidrage.
      Det falder i tråd med vores ønsker i forbindelse med Trinbrættet, Torvet, hvor vi samtidig lavede en helhedsplan for området ” skal binde byen sammen. Man er en del af byen, men samtidig har man ro og sikkerhed for børn og voksne.

  2. Trafikdæmpende foranstaltninger på Romlundvej . Allerede i 2017 blev der lavet en trafikmåling, som viste, at man kørte meget for stærkt på Romlundvej. Samtidig har Romlundvej nogle udfordringer på grund af krumning af vejen samt at trafikken er øget gennem de sidste år. Vores ansøgning er primært i form af beplantning.

TAK til alle, som hjalp os gennem året

Den 9. april 2019

Formand for Løgstrup Borgerforening
Lisbeth Rasmussen

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.