Dato: 16. juni 2021

Sted og tid: Sognegården kl. 19.00

Der er krav om coronapas og medlemskab af Borgerforeningen for at deltage.

Ud over bestyrelsen og tre medlemmer af udviklingsrådet er der 11 deltager

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Henrik Sørensen valgt til dirigent, Anette Carlsen referent samt stemmetællere Peter Mandrup og Flemming Dollerup.

Maj-Britt Mogensen beretter om forarbejdet i den siddende bestyrelse. Herunder hvilke beslutninger, der ligger til grund for den foreløbige bestyrelse, ud fra generalforsamlingen i 2020, der mundede ud i en ikke fuldtallig bestyrelse bestående af 3 personer. På den ordinære generalforsamling i 2021 fandtes ikke en ny bestyrelse, selv om vi ihærdigt har forsøgt.

Der er nu skitseret 4 muligheder:

- Fuldtallig bestyrelse findes indtil næste generalforsamling i januar 2022.

- Udviklingsrådet, der består af 7 personer indtræder midlertidigt, med en kasserer udenfor.

- Foreningen sættes i bero

- Foreningen opløses

  1. Valg til bestyrelse – på valg er

Dorte Andersen (modtager ikke genvalg)

Maj-Britt Mogensen (modtager genvalg)

Anette Carlsen er ikke på valg, og fortsætter i bestyrelsen

Dialog i salen omkring hvad Borgerforeningen står for. Fortid, nutid og fremtid.

Spørgsmål: Hvad er udviklingsrådet? Hvor mange medlemmer er der i alt i LBF? Forslag om at sløjfe arrangementer og fortsætte på laveste blus omkring pedeller, flagalle og julebelysning, samt udviklingsrådet. Forslag om at befolkningen selv kan byde ind og afholde mulige arrangementer under Borgerforeningen. Satse alt på en fuldtallig bestyrelse, for at holde Borgerforeningen i live med synliggørelse. Dele foreningen op i flere udvalg, såsom udviklingsråd/arrangementsudvalg/flagudvalg osv. Arbejde på at udvide og styrke samarbejdet med byens øvrige foreninger.

Der spørges til mulige kandidater og følgende personer byder ind:

Karina Riis Frederiksen

Esther Døssing

Anja Pedersen

Trine Primdahl Christensen

En enig generalforsamling stemmer for at bestyrelsen vælges på denne baggrund og at Maj-Britt Mogensen genvælges. Dermed kan en ny fuldtallig bestyrelse på 6 personer fortsætte arbejdet i Løgstrup Borgerforening.

  1. Opløsning af foreningen jf. §10 i vedtægterne, såfremt der ikke kan dannes en ny bestyrelse.

Dette punkt udgår, da der er fundet en fuldtallig bestyrelse i henhold til vedtægterne

 

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttes tilfredsstillende

Fb ikon

 Løgstrup Borgerforening
info@8831borger.dk
Kontonr.: 9570 13552568

CVR:16221546

mob pay Klik her

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.